ЕСКО Україна
Компанія «ЕСКО Україна» працює з 2008 року та спеціалізується на енергоаудиті будівель, розробці техніко-економічних обґрунтування енергоефективних заходів, розробці планів дій сталого енергетичного розвитку міст, налаштуванні і монтажі індивідуальних теплових пунктів, а також впровадженні систем диспетчеризації і моніторингу енергетичних ресурсів підприємств, будівель, офісів.
Послуги
Енергоаудит, енергетичне обстеження, енергетична сертифікація та термозйомка
 • Енергоаудит житлових та громадських будинків;
 • Розробка, супровід, реєстрування енергетичних сертифікатів будівель;
 • Проведення обстеження стану огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівель (зовнішніх стін, віконних та дверних прорізів, даху, технічних поверхів, сходових маршів, систем гарячого водопостачання, опалення, електропостачання, вентиляції тощо);
 • Проведення термозйомки;
 • Розробка оптимальних (як технічно, так и економічно) конструктивно-технологічних рішень з урахуванням отриманих результатів;
 • Залучення для реалізації зазначених рішень високоефективних спеціалістів проектних, будівельних та монтажних організацій;
 • Забезпечення інженерно-технічного супроводу прийнятих рішень у процесі їхньої реалізації;
 • Навчання, контроль якості робіт, прийняття рішень вузлів, конструктиву тощо.
  Впровадження енергоменеджменту, автоматизації систем моніторингу та диспетчеризації енергетичних ресурсів (АСЕМ)
  • АСЕМ є програмно-апаратним комплексом, що забезпечує інформаційно-аналітичну та технологічну підтримку процесів виробництва, розподілу і споживання паливно-енергетичних ресурсів шляхом вирішення задач статистичної звітності з метою забезпечення раціонального та ефективного енерговикористання будівлями та приміщеннями будь-якого призначення;
  • АСЕМ є багаторівневою, ієрархічною та забезпечує комплексний аналіз енергоресурсів на основі даних, отриманих в ході ручного та (або) автоматичного збору безпосередньо від вузлів обліку тепла, електричної енергії, холодної води, природного газу, а також збір інформації щодо температур технологічного циклу та повітря всередині приміщень;
  • Основним завданням створення АСЕМ є вирішення питань контролю енерговикористання, завдяки своєчасному отриманню точних показників Економія від впровадження від 3 до 10 %.
  Налаштування інженерних систем (Опалення та ГВП)
  • Налаштування індивідуального теплового пункту(від 5 до 25 % економії);
  • Балансування системи опалення (від 5 до 15 % економії);
  • Балансування системи ГВП (від 5 до 15 % економії);
  • Модернізація індивідуального теплового пункту (від 5 до 30 % економії);
  • Встановлення індивідуального теплового пункту (від 5 до 50% економії).
  Енергоконсалтинг
  • Підготовка ТЗ та ТЕО енергоефективних проектів;
  • Підготовка документації для міжнародного грантового фінансування;
  • Сприяння отримання державної компенсації на енергоефективне обладнання;
  • Аналіз проектної документації на відповідність до сучасних стандартів та норм енергоефективності.
  Інформація про діяльність
  Географія виконання робіт
  Україна, Європа, Азія
  Терміни виконання робіт
  Термін виконання Енергетичного аудиту житлового будинку орієнтовно 3-4 тижні
  Технічні інструменти, які використовує фахівець
  Тепловізор (Flir E6), Термогігрометр-логер (Onset HOBO U10-003; HUATO S100-TH), Дальномір (Leica DISTO D510), Люксметр-пульсметр (RADEX LUPIN), Логер DLT 11-2Pt
  Додаткові відомості
  Спеціалісти компанії мають Атестати з проведення енергетичного аудиту та Атестати з обстеження інженерних мереж; Необхідні посвідчення допусків.
  Перелік об'єктів, в яких виконано роботи
  Компанія «ЕСКО Україна» провела понад 2000 енергетичних аудитів, серед яких:
  • Енергоаудит Верховної Ради України;
  • В рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (замовник: International Resources Group): 94 енергетичних аудити бюджетних закладів в м. Тернопіль з використанням методології, викладеної в ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні, за договором 8E201.01.01.05.001-PO-EUK-01 від 31 березня 2016 року, предметом якого є розробка попереднього ТЕО для отримання містом спів фінансування від Європейського Інвестиційного Банку за механізмом ЕСКО;
  • 65 енергоаудитів бюджетних будівель в місті Києві, договір № 92-Г-а-Е від 13.09.2016,
  • 40 енергоаудитів бюджетних будівель в місті Одеса, договір № 8E201.01.01.05.001-PO-EUK-02 від 01 жовтня 2016 року;
  • 80 енергетичних аудитів бюджетних будівель в містах Одеської та Донецької областей;
  • 50 енергетичних аудитів будівель в м. Кривий Ріг, договір № 8E201.01.01.05.001-PO-EUK-09;
  • 50 енергетичних аудитів будівель в м. Маріуполь, договір 8E201.01.01.05.001-PO-EUK -08;
   Контактуйте
   Сайт: escoua.com
   Телефон: +38 098 006 11 23
   +38 067 281 17 50