Вадим Литвин
Директор Центру ефективного енерговикористання
Компанія «ЦЕЕ» працює з 2018 року і спеціалізується на енергоаудиті будівель, розробці техніко-економічних обґрунтування енергоефективних заходів, розробці планів дій сталого енергетичного розвитку міст, налаштуванні і монтажі інженерних систем будівель, а також впровадженні систем диспетчеризації і моніторингу енергетичних ресурсів підприємств, будівель різного призначення. Спеціалісти компанії мають великий досвід та необхідні кваліфікаційні атестати з обстеження інженерних систем та проведення аудиту енергетичної ефективності будівель.
Послуги
Енергоаудит, енергетична сертифікація, енергетичне та термографічне обстеження
Енергоаудит житлових будівель;
Встановлення індивідуальних теплових пунктів та системи енергомоніторингу;
Енергоаудит будівель та споруд;
Розробка енергетичних сертифікатів будівель;
Розробка енергетичного сертифікату новобудови;
Допомога в участі у програмах співфінансування енергомодернізації будинків, в тому числі програмі «Енергодім»;
Проведення термографічного обстеження;
Залучення для реалізації зазначених рішень провідних спеціалістів проектних, будівельних та монтажних організацій;
Забезпечення інженерно-технічного супроводу прийнятих рішень у процесі їх реалізації;
Обслуговування та налагодження роботи інженерних мереж та обладнання;
Навчання спеціалістів замовника.
Інформація про діяльність
Географія виконання робіт
Україна, Європа, Азія
Терміни виконання робіт
Термін виконання Енергетичного аудиту житлового будинку орієнтовно 3-4 тижні
Технічні інструменти, які використовує фахівець
Тепловізор (Flir E6), Термогігрометр-логер (Onset HOBO U10-003; HUATO S100-TH), Дальномір (Leica DISTO D510), Люксметр-пульсметр (RADEX LUPIN), Логер DLT 11-2Pt
Додаткові відомості
Спеціалісти компанії мають Атестати з проведення енергетичного аудиту та Атестати з обстеження інженерних мереж; Будівельна ліцензія; Необхідні посвідчення допусків та дозволів.
Контактуйте
Сайт: cee.com.ua
Телефон: +38 067 448 18 55
E-mail: vl@cee.com.ua
м. Київ, вул. Вербицького, 10а, 228