АМУЖН
Публікації

Що робити, якщо незаконно відключили газопостачання?

Чи має право постачальник природного газу припиняти газопостачання, тобто відключити споживача?

Яка процедура та порядок такого відключення і як захистити свої права у випадку, коли вашу квартиру чи весь будинок незаконно відключили від газопостачання?

З цим розбирався Ярослав Жукровський у програмі «Правові консультації» на  ПЕРШОМУ ЗАХІДНОМУ.

Права й обов'язки споживачів, тобто тих, хто отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, визначені у статті 13 Закону «Про ринок природного газу»: «Споживач має право на вільний вибір постачальника та безоплатну заміну постачальника, а також отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів». Однак крім випадків припинення, тобто обмеження постачання газу відповідно до вимог законодавства та умов договору. 
Пам'ятайте, що законодавство зобов'язує споживача забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу, а також забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи до вузлів обліку природного газу.

Зверніть увагу, відповідно до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, постачальник має право ініціювати припинення постачання природного газу споживачу в порядку та на умовах, які визначені договором та чинним законодавством. Постачальники природного газу зобов'язані дотримуватися чіткого порядку, встановлених умов, змісту типового договору, процедури припинення постачання природного газу споживачу. 

Законодавство також визначає критерії вразливих споживачів та захист цих споживачів, у тому числі спеціальні заходи захисту по їх можливому відключенню у критичні періоди. Справді, у Правилах постачання природного газу передбачене право постачальника ініціювати або вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу виключно у випадках проведення споживачем неповних чи несвоєчасних розрахунків, а також у разі порушення безпеки постачання природного газу. Наприклад, у випадку витоку природного газу. Ці ж правила про безпеку постачання природнього газу визначають побутових споживачів захищеними споживачами. 

Якщо ви не оплачуєте за постачання природного газу, у постачальника виникає право припинити постачання. Це право постачальника, а не обов'язок, і реалізація цього права - відключення вашої квартири чи будинку, має відбуватися за чіткою процедурою. 

Постачальник зобов'язаний надіслати вам не менше, ніж за 3 доби до дати такого припинення, письмове повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газопостачання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі споживачем час має право опломбувати запірні пристрої споживача. Такі повідомлення мають бути складені відповідно до встановленої форми повідомлення та містити підставу припинення, дату та час, коли споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання природного газу. 

Працівники газових служб не можуть просто прийти, коли їм заманеться, щоб здійснювати відключення. Якщо ж протягом цих трьох днів ви надаєте підтвердження оплати, таке газопостачання не припиняється і не обмежується.

Коли відключають газопостачання, має обов'язково складатися акт про припинення газопостачання, тобто розподілу природного газу, у двох примірниках, один з яких обов'язково надається споживачу.  Коли ж ви відмовляєтеся підписувати акт, тоді газовики зобов'язані фіксувати таке припинення через проведення відеозйомки і надіслати вам рекомендованим листом Акт про відключення.

Якщо постачальник природного газу цього не робить, не дотримується встановленої процедури, значить він  відверто порушує чинне законодавство і ваші законні права та інтереси.

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЕКСПЕРТА


Як діяти і куди звертатися, якщо вашу квартиру що будинок незаконно відключили від газопостачання? Про це спілкувалися із адвокатом Олександром Золотухіним.
Які юридичні підстави для відключення від газопостачання?

Почну з того, що в Україні діють нормативно-правові акти, які регулюють питання газопостачання, оплату послуг, в  тому числі й відключення. Це - Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про захист прав споживачів», а також підзаконні нормативно-правові акти, які встановлює і приймає спеціальний орган - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Ця комісія уповноважена на прийняття підзаконних нормативно-правових актів у сфері регулювання повноважень надавачів послуг газопостачання, споживачів цих послуг, їхніх взаємовідносин.

НКРЕКП у 2015 році  затвердила два основних підзаконних нормативно-правових акти: Правила постачання природного газу та Кодекс газорозподільних систем. У главі 7 розділу VI Кодексу газорозподільних систем визначені конкретні випадки, які можуть бути підставою для припинення газопостачання. Найпоширеніший серед них - несплата особою-споживачем  вартості природного газу.

Лише вартості чи транспортування також? Відомо, що людям часто приходять відверто захмарні суми у квитанціях за транспортування природного газу.

Послуги як газопостачання, так і транспортування врегульовані на законодавчому рівні. Користуючись газопостачанням споживач автоматично приймає умови договору або попередньо підписує умови договору. У такому  випадку не оспорювалось і не оспорюється питання транспортування газу, тому така послуга також має бути оплачена. 

Навіть якщо є мінімальний борг, є підстави для відключення?

Чинне законодавство встановлює  термін, протягом якого споживач повинен оплатити послуги з газопостачання, а саме 10 днів з моменту отримання рахунку. У випадку прострочення цього часу надавач послуг, газорозподільний  орган, має право припинити газопостачання відповідно до чинної процедури.

В чому полягає ця процедура? Це ж не просто так вирішили, приїхали, відключили, жодним чином не попередивши споживача?

Безумовно, як Правила постачання природного газу, так і Кодекс газорозподільних систем встановлюють чітку процедуру припинення газопостачання. Процедура ця виглядає наступним чином. Споживача, замовника на транспортування і надання послуг газопостачання попереджають рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Споживач повинен бути належним чином повідомлений про те, що його буде відключено, що має підтверджуватись підписом особи. Таке повідомлення необхідно надіслати не пізніше, ніж за три дні до відключення. 

Важливо пам’ятати - три дні рахуються не з дня, коли надіслали споживачу лист, а з моменту його отримання. Саме з цього моменту до того, коли реально будуть відключати газопостачання, у споживача є три дні. Передусім це створено для того, аби споживач мав можливість усунути передумови, які сприяли відключенню послуг газопостачання. Наприклад, сплатити квитанцію  або усунути інші умови, які стали підставою для відключення природного газу.

А якщо споживач не погоджується з нарахованою вартістю послуг постачання самого газу і транспортування?

На практиці за місячний борг газ нікому не відключають. Ця сума має бути прострочена енну кількість разів, лише тоді надавач послуг або надсилає повідомлення про припинення газопостачання, або звертається до суду із заявою про видачу судового наказу для того, щоб стягнути зі споживача кошти в примусовому порядку.

Чи може газопостачальна організація просто без надсилання повідомлення приїхати і відключити газопостачання? Це напевно самоуправство…

У будь-якому випадку такі дії можна кваліфікувати як самоуправство, оскільки процедура відключення від газопостачання чітко визначена у нормативних актах. Оператор РЕМ не може просто приїхати відключити газ без повідомлення споживача, оскільки в такому випадку будуть істотно порушені права споживача. Таке відключення в будь-якому порядку повинне оскаржуватись до суду і ймовірність прийняття рішень на користь оператора дуже низька.

Коли газопостачальна організація здійснила відключення, вона має скласти акт про відключення, особа має поставити свій підпис: погодитися або не погодитися. Так?

Процедура повинна проводитися в присутності особи, якій відключають газопостачання. Також ведеться відеозйомка процесу відключення та складається Акт.
Особа, яку відключають від газопостачання, повинна поставити свій підпис у акті. Часто буває, що споживач не погоджується з причиною чи з процедурою відключення. Якщо особа відмовляється поставити свій підпис на акті, складному працівниками газорозподільної системи, у акті ставиться підпис іншої, сторонньої особи. Така особа повинна бути незаангажованою як зі сторони газорозподільника, так і  споживача, це не може бути член сім’ї споживача або ж працівник бригади. Зазвичай це домоуправитель, сусіди, або ж інші перехожі, які можуть підтвердити факт, що споживач відмовився підписати акт.

На вашу думку, особа повинна підписати цей акт чи не підписувати?

Я вважаю, що відмовлятись неефективно. Ефективніше біля свого підпису написати зауваження, які споживач послуг виявив, або з якими він не погоджується. Пізніше копія акту вручається також і споживачеві, з нею він може відстоювати свої права і поновлювати їх в майбутньому. У такому випадку в копії акту будуть зазначені конкретні факти порушень.

Дуже часто в великих містах у багатоквартирних будинках через борг одного або двох сусідів відключають весь будинок чи весь під'їзд. І це набуло тотального масштабу. Чи законно це насправді і як реагувати?

Дійсно, останнім часом дуже часто бригади операторів газорозподільних систем більше схожі на якісь колекторські компанії, які приїжджають і самовільно відключають цілий будинок від газопостачання. Часто вони мотивують цей факт відключення не боргом однієї з квартир або кількох квартир, які вже кругленьку суму заборгували постачальнику газу, а витоком газу, можливим витоком газу в одній з квартир, тобто повідомленням, дзвіночком, який може стати підставою для того, щоб відключити газопостачання.

А як можна довести, що є витік і  є підстава для відключення в цілому будинку газу?

Ця процедура сама по собі не законна. Чому? Тому, що  у статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» закріплено, що якщо надання певних комунальних  послуг загрожує безпеці, здоров'ю  чи життю інших сусідів в багатоквартирному будинку, в такому випадку можна індивідуально відключити споживача просто перерізавши йому трубу, тобто встановити певне обмеження. Також законодавець дозволяє проникнути в житло, якщо існує реальна загроза ймовірності вибуху або інша загроза, яка може спричинити шкоду життю чи здоров'ю чи майну інших сусідів.

У випадку обґрунтування відключення витоком газу, теж обов’язково складається акт із зазначенням підстави приїзду бригади, чому вони приїхали, для чого, що зробили, що зафіксували, чи реально все підтвердилося. Цей акт має бути деталізований з мотивами та підставами, а не просто акт про відключення.

Люди мають право вимагати ознайомитися з відповідним актом? Припустимо, приїздить бригада і вирішують цілий будинок від’єднати від газопостачання. Як люди можуть протидіяти? Що вони можуть вимагати? Куди далі звертатися?

Ця проблема є доволі поширеною. Я би рекомендував діяти за певним алгоритмом. 

Перше – після приїзду бригади встановити особи працівників, які прибули. Необхідно переписаті інформацію з посвідчень – прізвища, посади, з якої дільниці конкретні працівники, а також уточнити і зафіксувати причину прибуття бригади.

Пізніше – необхідно фільмувати на телефон всі дії, які вчиняються.  Фільмування цього процесу важливе для того, щоб пізніше довести факт безпідставності відключення і мати підстави для звернення до НКРЄ, яка  може покарати газорозподільну компанію, так і звернення до суду. 

Якщо йде мова про те, що весь будинок відключають і десь на камеру або поза камерою працівники говорять про якийсь борг одного сусіда, але формально вони вказують причиною витік в одній із квартир, я рекомендую викликати поліцію, оскільки такі дії можуть бути кваліфіковані як самоуправство,  яке є фактично карним діянням.

У такому випадку суттєво обмежуються права споживачів, не лише одного, а цілого багатоквартирного будинку. Конституція захищає права споживачів, є закон України «Про захист прав споживачів». Таке відключення є явно безпідставним, оскільки можна відключити індивідуально одну квартиру, максимум один стояк, а не цілий будинок. Саме тому найкраще зафіксувати факти порушення  з працівниками органів поліції. Якщо працівники патрульної поліції будуть бачити факти злочину, вони можуть також викликати слідчо-оперативну групу.

До НКРЄ з чим треба звертатись? Зі скаргою?

Безумовно, зі скаргою. В даному випадку з колективною скаргою, оскільки порушені права не одного споживача, а багатьох. Також можна звертатись до суду за компенсацією як моральної, так і матеріальної шкоди. Матеріальна шкода повинна обґрунтовуватись договором. Тобто, газорозподільник взяв на себе обов’язок постачати газ споживачам, однак не здійснив  покладених на нього функцій і взятих на себе зобов'язань, відповідно не поставив газ в строк і в спосіб, які передбачені договором.

Ви вивчали судову практику у сфері. Які правові позиції судів в таких ситуаціях?
 
Дійсно, судова практика з цього питання існує, хоча вона насправді є не надто багата, особливо в контексті відключення багатоквартирних будинків, оскільки часто оператор або  відновлює права споживачів, відповідно до суду не доходить, або здійснюються інші заходи, які не стимулюють споживачів подавати до суду.

Часто люди бояться звертатись до суду і намагаються владнати ці ситуації будь-якими іншими методами: скаргами до міської влади або Кабінету міністрів чи  інших органів, до компетенції яких ці питання і не належать.

Щодо судової практики – нещодавно була справа про незаконне відключення від газопостачання одного зі споживачів. Споживачка послуг звернулася до суду з позовом про незаконне відключення від газопостачання та з вимогою його поновити. Суд встановив, що відключення відбулося з причини нібито втручання споживачкою в газорозподільну систему. Такий факт не був підтверджений жодними фактами чи документами (хоча мав за процедурою бути підтверджений актом). Більше того, виявилося, що у споживачки нібито існував якийсь борг у сумі 10 000 грн, який її раніше просили сплатити. Коли вона не погодилась – саме тоді їй відключили  газопостачання нібито за втручання в систему газорозподілу. Через відсутність доказів втручання суд зобов’язав  поновити газопостачання і скасував вимогу сплати боргу на 10 000 грн.

У цьому випадку наявна нечесна підприємницька практика. Закон про захист прав споживачів встановлює агресивну практику і нечесну. Я думаю, що тут можна говорити і про агресивну практику, і про нечесну, і варто застосовувати санкції. Відповідно на підставі судового рішення  можна  просити НКРЄ про застосування санкцій до газорозподільної системи або від Держпродспоживслужби. 

Наведу приклад з власного досвіду – у багатоквартирному будинку, де я проживаю, поставили лічильник на весь будинок. Одного разу коли сусідка йшла з роботи, доступ до лічильника був відкритий і вона сфотографувала показник лічильника на той момент.

Виявилося, що фактичний  показник на 10 000 кубів менший від того, який був зазначений у квитанції. Тобто газорозподільний орган вказав показник, вищий на 10 000 кубів газу на цілий будинок, виходить, споживачі сплатили за цей газ наперед. Коли ми звернулися зі скаргою, нам дуже швидко перерахували суму в платіжках. У нашому випадку було відновлено права споживачів і ми не можемо говорити про звернення до суду у таких випадках.

Отже, перерахунки в можливі в позасудовому та в судовому способах. У підсумку, що ви порадите тим людям, в яких відключили газопостачання за нібито борги або за витікання відповідного газу. Як діяти? Як реагувати?

В будь – якому випадку варто все документувати або фільмувати, тобто будь-якими способами, якими можливо, фіксувати порушення: викликом поліції, зйомкою на відеокамеру, викликом сусідів навколо, щоб вони були свідками того, що відбувається. Згодом, після того як було вчинено порушення стосовно одного споживача або кола споживачів, звертатися до НКРЄ зі скаргами та до суду з позовною заявою. 

Лише покаранням гривнею та реальними штрафами можна змусити операторів ГРМ діяти в рамках закону і не порушувати свавільно права споживачів через борги індивідуально одного споживача. Не може весь будинок страждати і бути без газу через одну особу, яка заборгувала їм кошти.

Якщо у вас відключили газопостачання незаконним способом, захищайте свої права в судовому чи позасудовому порядку. 

ВИСНОВКИ


Постачальник природного газу має право припинити або обмежити постачання газу у випадку, коли наявна заборгованість за газопостачання. 

Що робити коли є заборгованість? 

Найперше, ви можете звернутись до постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Звичайно, якщо ви погоджуєтесь із такою самою заборгованості. 

Якщо ж ви не погоджуєтесь з рахунком, не згодні із розрахованою сумою та маєте намір його оскаржувати, необхідно сплатити рахунок у тій частині, що не оспорюється. При цьому, у зручний спосіб: за телефоном визначеним на сайті постачальника, через особистий кабінет або письмово маєте звернутись до постачальника за відповідними роз'ясненнями. Коли постачальник отримує від вас таке звернення, він зобов'язується невідкладно та у термін, достатній для його аналізу, надати відповідне роз'яснення чи здійснити перерахунок споживачу.

Інша ситуація, коли є технічні проблеми чи аварійні ситуації. Наприклад, справді наявний витік газу. Звичайно, якщо справді є такий витік газу, то це має належно фіксуватися, належно підтверджуватися, встановлений спеціальний порядок, чіткі процедури і протоколи, і, звичайно, якнайшвидше таке газопостачання має бути відновлено. Але коли постачальник газу використовує відключення як метод впливу на боржників нібито через виявлення такого витоку газу, це неприпустимо і однозначно незаконно. 

Що робити і як діяти коли вам неправомірно відключили газопостачання?

Найперше, вимагати надання письмових повідомлень, складених актів, підтверджень витоку газу. По-друге, скаржитись на незаконні дії і свавілля постачальника до Національної комісії регулювання енергетики.  По-третє, готувати позов до суду про захист прав споживачів і вимагати стягнення матеріальної та моральної шкоди.

За подання позовів про захист прав споживачів відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», судовий збір не сплачується.

Звернуть увагу, постачальник природного газу не має права відключати весь чи частину будинку, якщо в одного, двох чи трьох споживачів є заборгованість за газ. Це грубе порушення законодавства і ваших прав.

Знайте і реалізуйте свої права усіма можливими юридичними засобами!

Христина Тибінка, 

на основі матеріалу передачі

Програма «Правові консультації» з Ярославом Жукровським